ΥπηρεσίεςTο εκτελωνιστικό γραφείο ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες είναι δίπλα σας για οποιαδήποτε είδους εκτελωνιστική εργασία.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που κανουν γρήγορη, υπεύθυνη και αποτελεσματική την εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών μας.


  Εισαγωγή και εκτελωνισμός παντός είδους εμπορεύματος

  Εξαγωγή και εκτελωνισμός παντός είδους εμπορεύματος

  Ατέλειες εμπορευμάτων και απαλλαγή ΦΠΑ

  Έκδοση αριθμού EORI

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και εκτελωνισμών

  Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

  Εθνικές και διεθνείς μεταφορές για κάθε είδους φορτία

  Συμπλήρωση Intrastat

  Τελωνειακές αποταμιεύσεις και ιδιωτική αποθήκευση

  Ποσοστώσεις Quotas και εγκρίσεις

  Door to Door μεταφορά προϊόντων

  Διεκπεραίωση τελωνειακής διαδικασίας για παραλαβή εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες τα οποία έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας